Hans 11 år, malt av faren Theodor

Hans E. Kinck (1865-1926)